rbre-post-image-1

rbre-post-image-1

Een heel nieuw Eco Parc zal het licht zien bij de gemeente Mont-Saint-Guibert, met een oppervlakte van min of meer 100 ha, waarvan 30 tot 40% van de ruimte gereserveerd zal worden voor groenvoorzieningen. In feite zal deze zone van economische activiteiten een plek van ecologische innovatie vormen bestemd om nieuwe concepten van energieproductie te testen.

Het Eco Parc zal samengesteld worden uit een zone met een mix van micro-ondernemingen en MKB’s met fotovoltaïsche panelen als dakbedekking, een MKB- en industriezone, een onderzoeks- en ontwikkelingszone en een zone met tertiaire activiteiten met verschillende gebouwen met groene daken.